آموزش 1000 واژه، اصطلاح و فرمول انگلیسی

• نام زیبا منحصر به فرد و حتی راز آلود اصلی ترین و چشمگیرترین ویژگی ماست.
• این اپلیکیشـن بصـورت تصویری و با زیـرنویس انگلـیسی که نسل اول آن 1000 نکته، اصطلاح و فرمول انگلیسی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
• هدفمندترین : دقیقا به اصل مکالمه اشاره دارد
• کارآمدترین و ساده ترین : بدون تکیه بر گرامر - آموزش هر دو سبک American – British

آموزش مکالمه انگلیسی بدون گرامر

• اولین مبتکر : تولید کننده بومی ویدئوهای آموزشی مکالمه بهمراه زیرنویس انگلیسی بر بستر تلفن همراه در کشور
• به دلیل دل آزردگی زبان آموزان از 2 رکن ساختارهای گرامری و 16 زمان موجود در زبان انگلیسی اپلیکیشن مهندس زبان تا حد امکان در 90% ویدئوها هیچ اشاره ای به آن نکات پیچیده و دست و پاگیر نکرده است و فقط در 2 الی 3 فایل آن هم به صورت راهگشا به نحوی که آن ساختارهای دلزده را برای دانشجویان راز زدایی نماید ، به بیان آنها اقدام کرده است.

فقط در 3 ماه مهندس زبان شوید!

• آموزش مکالمه انگلیسی بدون نکات گرامری دست و پاگیر که 70% این زمان ها معادل فارسی ندارند (در طی 100 روز)
• آموزش مکالمه با تکیه بر 5 فعل طلایی
• کوتاهترین و در عین حال جامع ترین و کم هزینه ترین دوره مکالمه انگلیسی

با روزی 500 تومان، آموزشگاه زبان رو همراه خود داشته باشید!

• همه مردم و تمامی مشاغل و کسب و کارها می توانند با پرداخت روزی 500 تومان کاربر اپلیکیشن مهندس زبان شوند (عام محور است) مشاغلی از جمله : پزشکان و پرستاران، افسران نیروی هوایی و دریایی، انواع گرایش های مهندسی، وکلا و قضات، تجار و بازرگانان، معلمان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و دانش آموزان قابل عرضه و فروش است.
• قابلیت تبلیغ ، عرضه و انتشار اپلیکیشن در 12 ماه سال

اعطای مدرک رسمی

• بعد از پایان دوره 85 روزه،دو هفـته به زبان آموزان مهلـت داده خواهد شد تا در آزمـون جامع شـرکت نمایند.
• در روز صدم اسـتفاده از این اپلیکیشـن ، آزمون جامع در اپلـیکیشن مهنـدس زبان برگزار خواهـد شد و به زبان آموزانی که حد نصاب را کسب نمایند مدرکی معتبر اعطا خواهد شد.

بین المللی کردن مهندس زبان

• به دلیل دارا بودن زیرنویس انگلیسی و فقط با ترجمه ی صحبتهای مدرس، نسخه های عربی ، کردی و استامبولی آن نیز به سادگی قابل پیاده سازی ست که با بین المللی کردن اپلیکیشن این بار جامعه آماری 500 میلیونی مردم خاورمیانه پیش روی مهندس زبان خواهد بود.